Gaullin - Like U

  • Gaullin x LTGTR - Step Back
  • Gaullin - Wait
  • Gaullin x Verbus - Told You
  • Chase & Status - Time (Gaullin & EveBei Cover)
  • Gaullin x Dwin - Bang Bang 99